Så påverkar du en offentlig utredning

Lagar och regler har betydelse för vad som är möjligt i ett samhälle. Ny lagstiftning och ändringar i befintliga regelverk kan därför antingen hjälpa eller stjälpa förutsättningarna för verksamheter och ibland hela samhällssektorer att verka och utvecklas. Detta innebär en osäkerhet, men skapar också möjligheter. Den aktör som är villig att satsa tid och resurser har goda förutsättningar att påverka de beslut som rör den egna verksamheten.

I denna guide beskriver vi hur utredningar arbetar med att ta fram förslag till nya lagar, och ger dig tips på hur du kan påverka under utredningens gång. Vår förhoppning är att boken ska göra det lättare att komma igång med ditt lobbyingarbete.

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till guiden. 

Få kostnadsfri tillgång till guiden genom att fylla i formuläret.