Så kommunicerar du i kris

Det är sällan den knivskarpa medieträningen som räddar krisen. Medieträningen krävs för att få fram rätt budskap, men hur väl en verksamhet tar sig igenom ett krisförlopp beror till stor del på verksamhetens kriskultur. En kris kan utlösas för att verksamheten själv inte tar en situation på tillräckligt stort allvar eller av att fakta inte kommer fram till den som har till uppgift att kommunicera. En kris kan även utlösas av att en händelse överdrivs internt och oproportionerliga åtgärder vidtas.

Denna guide vänder sig i första hand till dig som är vd, styrelseledamot eller ansvarig för företagets krishantering. Guiden förklarar kriskommunikationens grunder, hur du steg för steg bör gå till väga för att förbereda din organisation, hur ni bör agera när krisen står för dörren och vad som bör göras efter krisen. Vi lyfter vi också problematiken kring förtroendekriser, där du som ledningsperson är den som ofta blir utsatt eller, i värsta fall, är den som har skapat krisen genom ett oaktsamt beteende. Vår förhoppning är att du som beslutsfattare, oavsett om du representerar en stor eller mindre verksamhet, ska hitta stöd och inspiration i arbetet med att bygga en robust kriskultur där kommunikationen har en naturlig plats.

Få kostnadsfri tillgång till guiden genom att fylla i formuläret.